1991เอ็นเตอร์ไพรส์โฮมแคร์ จำกัด ได้เปิดกิจการ ด้านบริการจัดหาจัดส่งพนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย พี่เลี้ยงเด็ก หรือแม่บ้านเพื่อประจำบ้านท่าน หรือโรงพยาบาล โดยประสบการณ์ที่ผ่านมา เรามีความเชื่อมั่นในด้านบริการ ซึ่ง1991เอ็นเตอร์ไพรส์โฮมแคร์ ได้ยึดหลักความเป็นธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอด และยึด หลักเกณฑ์ในการบริหารงานมาโดยตลอด วันนี้เราพร้อมที่จะดูแลบุคคลที่เป็นที่รักของท่านด้วยใจ และด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้พนักงานของเรายังสามารถช่วยเหลืองานอย่างอื่นของท่านได้ตามความเหมาะสม ทางพนักงานของเรา ทุกคนมีความยินดีและเต็มใจที่จะให้บริการแก่ทุกท่านและบุคคลอันเป็นที่รักของท่านดุจครอบครัวของเราเอง และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานของเรา เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ท่านก่อนตัดสินใจ ติดต่อสอบถามเรา ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาค่ะ

          1991เอ็นเตอร์ไพรส์โฮมแคร์ จำกัด ได้เปิดดำเนินการด้านบริการจัดหาพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย พี่เลี้ยงเด็ก หรือเฝ้าไข้เพื่อประจำบ้านท่าน หรือโรงพยาบาล โดยประสบการณ์ที่ผ่านมา เรามีความเชื่อมั่นในด้านบริการ ซึ่ง1991เอ็นเตอร์ไพรส์โฮมแคร์ ได้ยึดหลักความเป็นธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตต่อพนักงานและลูกค้าเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา และยึด หลักเกณฑ์ในการบริหารงานมาโดยตลอด

          1991เอ็นเตอร์ไพรส์โฮมแคร์ จำกัดได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งเราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่งานภาย ในบ้านของท่านได้ หน้าที่ของเราคือคัดสรรพนักงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ทั้งงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และจัดส่งพี่เลี่้ยงเด็ก จัดส่งมายังบ้านท่านนั้น พนักงานทุกคนต้องผ่านการคัดเลือก อบรมและตรวจ สอบประวัติ พร้อมเอกสารทางราชการ รูปถ่าย ประวัติและลายนิ้วมือ เพื่อประสิทธิภาพของงาน ชื่อเสียงและบริการของทางศูนย์ฯ

ผู้ป่วยติดเตียงให้อาหารทางสายดูดเสมหะฟิตซั่กชั่น
คนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ดูแลอยู่เป็นเพื่อน

ผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้
คนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลอยู่เป็นเพื่อน

1991เอ็นเตอร์ไพรส์โฮมแคร์ จำกัด ได้เปิดกิจการ ด้านบริการจัดหาจัดส่งพนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ

Duis mollis, est non commodo luctus, nis erat po rttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit.Cras m attis consectetur purus sit amet.

Duis mollis, est non commodo luctus, nis erat po rttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit.Cras m attis consectetur purus sit amet.

Duis mollis, est non commodo luctus, nis erat po rttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit.Cras m attis consectetur purus sit amet.