อัตราค่าบริการ

 
 


ผู้ป่วยติดเตียงให้อาหารทางสายดูดเสมหะฟิต-ซักชั่น 15,000-25,000 บ.


ผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 15,000-18,000 บ.


คนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้อยู่เป็นเพื่อน 13,000-15,000บ.


คนไข้ที่ติดเตียงแต่พอช่วยเหลือตัวเองได้ 14,000-16,000บ.